8 ΜΑΪΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A novel concept of reversing neuromuscular block: chemical encapsulation of rocuronium bromide by a cyclodextrin-based synthetic host

A novel concept of reversing neuromuscular block: chemical encapsulation of rocuronium bromide by a cyclodextrin-based synthetic host

Έκδοση:

Angew Chem Int Ed Engl. 2002 Jan 18;41(2):266-70.

Συγγραφέας:

Bom A1, Bradley M, Cameron K, Clark JK, Van Egmond J, Feilden H, MacLean EJ, Muir AW, Palin R, Rees DC, Zhang MQ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
1. EMA APPROVAL
2. Π.Χ.Π Bridion. Ημερομηνία Αναθεώρησης 26 Μαρτίου 2019.