Αρχική

Περιγραφή σχέσης Bridion - Esmeron

Μαζί με το Esmeron, το Bridion αποτελεί εξέλιξη στην διαχείριση του ΝΜΑ, όσον αφορά την απαιτούμενη μυϊκή χαλάρωση και την ολοκληρωμένη αναστροφή. Πριν από τη χορήγηση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Τι είναι το Bridion9;

Tο Bridion παρέχει αναστροφή του νευρομυϊκού αποκλεισμού, ο οποίος προκαλείται από το βεκουρόνιο ή το ροκουρόνιο σε ενήλικες, ή απλή αναστροφή από ροκουρόνιο σε παιδιά και εφήβους 2-17 ετών.

 

Τι είναι το Esmeron10;

Το Esmeron είναι επικουρικός παράγοντας στη γενική αναισθησία για τη διευκόλυνση της τραχειακής διασωλήνωσης και την πρόκληση χάλασης των σκελετικών μυών σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς.

How Muscle Physiology May Influence...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Efficacy and safety of sugammadex versus neostigmine in reversing neuromuscular blockade in adults.

Hristovska AM1, Duch P, Allingstrup M, Afshari A.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Evaluation of surgical conditions during laparoscopic surgery in patients with moderate vs deep neuromuscular block

Martini CH1, Boon M, Bevers RF, Aarts LP, Dahan A.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Deep neuromuscular block improves the surgical conditions for laryngeal microsurgery

Kim HJ1, Lee K1, Park WK1, Lee BR1, Joo HM1, Koh YW2, Seo YW2, Kim WS3, Yoo YC4.