ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η MSDΑΦΒΕΕ (εφεξής «MSD ΑΦΒΕΕ», «εμείς», «μας») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, του ν. 4624/2019 που εφαρμόζει τον ΓΚΠΔ στην Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα («Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Σας ζητούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου, προκειμένου να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές και πολιτικές απορρήτου μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις δεσμεύσεις μας σχετικά με το απόρρητο στο https://www.msdprivacy.com/gr/gr/index.html.

Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD ΑΦΒΕΕ, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στο πλαίσιο του ιστοτόπου https://dmc-front-end-package.mrk-mdlwr.com/v2.2.x/gr/index.html Ιστότοπος»).

Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Η MSDΑΦΒΕΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Διαδικασία Εγγραφής και Χρήση Υπηρεσιών: Η MSD συλλέγει προσωπικά δεδομένα που εσείς εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο μέσω της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πληροφορίες σύνδεσης, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση σας, τον κωδικό πρόσβασης, πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου καθώς και επαγγελματικές πληροφορίες, όπως το επάγγελμά σας και την ειδικότητά σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας, για την επεξεργασία των αιτημάτων σας (π.χ. μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στο msdhealthnews.gr) με σκοπό τη συνολική εξυπηρέτησή σας, καθώς και κάθε περαιτέρω επικοινωνίας για θέματα που αφορούν ιατρικές πληροφορίες και αναφορά ποιοτικών παραπόνων και ανεπιθύμητων ενεργειών για τα προϊόντα μας. Η MSD ΑΦΒΕΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατόπιν ενημέρωσής σας για τους όρους Χρήσης και σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου, την οποία αποδέχεστε εφόσον καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας καθώς και την παροχή υπηρεσιών μέσω των ιστοτόπων της MSD ΑΦΒΕΕ. Η σύνδεσή σας στη διαδικτυακή πύλη https://www.msdhealthnews.gr πραγματοποιείται με τους ίδιους κωδικούς εγγραφής.
  • MSD Health News.gr (MSD Connect.gr): Το msdhealthnews.gr (msdconnect.gr) είναι μία πύλη για επαγγελματίες υγείας μέσω του οποίου, αφού εγγραφείτε, σας παρέχουμε ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες και ενδέχεται να σας στέλνουμε ιατρικές πληροφορίες, προσκλήσεις σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, άρθρα και έρευνες. Ειδικότερα, η MSD ΑΦΒΕΕ σας παρέχει δωρεάν μέσα από το msdhealthnews.gr τις εξής υπηρεσίες: την «Βάση Δεδομένων Φαρμάκων» (DRI online), την «Ιατρική Βιβλιοθήκη», (Alexandria online medical library), και τα «Ιατρικά Νέα». Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με το msdhealthnews.gr για τους εν λόγω σκοπούς έως ότου μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες από εμάς. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στη συγκατάθεση που μας έχετε χορηγήσει. Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο «διαγραφή» σε οποιοδήποτε από τα μηνύματα που σας αποστέλλουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@email.msd.gr. Ακόμη, σας παρέχουμε την δυνατότητα να κοινοποιείτε μέσω του msdhealthnews.gr επιστημονικό υλικό (π.χ. άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) του ενδιαφέροντός σας σε άλλους συναδέλφους σας. Προς τούτο, διατίθεται ηλεκτρονική φόρμα στο msdhealthnews.gr, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα αντίστοιχα στοιχεία ενός συναδέλφου σας (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και το σχόλιό σας. Αμέσως μετά, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον παραλήπτη επαγγελματία υγείας, όπου προσκαλείται να επιλέξει τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα, προκειμένου να εγγραφεί στον Ιστότοπο και να αναγνώσει το υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στο msdhealthnews.gr.
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media): Με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, που βασίζονται σε αλγόριθμους, θα αναζητηθούν από την ομάδα της μητρικής εταιρείας της MSD με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά αναφορές και σχόλια στις συνομιλίες σε δημόσια προσβάσιμους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε σχέση με τα προϊόντα, τις καμπάνιες και τις δράσεις της MSD ΑΦΒΕΕ (π.χ. για την ανοσολογία στην Ελλάδα). Η ομάδα της μητρικής εταιρείας της MSD θα επεξεργαστεί τυχόν προσωπικά σας δεδομένα (στοιχεία ταυτοποίησης, σχόλια κλπ.) για την εκπλήρωση των ως άνω εννόμων συμφερόντων μας καθώς και για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων της MSD ΑΦΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) και 9 (2) (θ) του GDPR αντίστοιχα. Η MSD ΑΦΒΕΕ θα λάβει μόνο συγκεντρωτική ανώνυμη έκθεση αναφορών και πληροφοριών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ή ταυτοποίησης με συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι εν λόγω αναφορές και ανώνυμες πληροφορίες θα μας παρασχεθούν και θα αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες και ενέργειες και εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Επισημαίνεται ότι τυχόν αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας για πρόσβαση, διόρθωση ή συμπλήρωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, φορητότητα καθώς και εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποβάλλετε σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση merck_privacy_office@merck.com, θα εξεταστούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη μητρική εταιρεία της MSD.
  • Έρευνες αγοράς: Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του GDPR, θα λαμβάνετε από την MSD ΑΦΒΕΕ επικοινωνίες αναφορικά με έρευνες αγοράς (π.χ. ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες κλπ.) που άπτονται των τομέων ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησής σας.

Πώς υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;

Η MSDΑΦΒΕΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω, και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους εργαζομένους που κατέχουν θέση που απαιτεί την εκ μέρους τους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία τους. Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για κάθε συγκεκριμένο σκοπό και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές διατήρησης.

Η MSD ΑΦΒΕΕ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και για την διασφάλιση της πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σύμφωνα και με την πολιτική για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται δεδομένα σε τρίτους;

Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Tα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν και να υπαχθούν σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους που εκτελούν υπηρεσίες για την MSD ΑΦΒΕΕ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι εν λόγω εταιρείες να παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν από την MSD ΑΦΒΕΕ.

Στις εν λόγω εταιρείες παρέχονται μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας, να τηρούν τα ισχύοντα έγγραφα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλα συμφωνητικά έχουν συναφθεί μεταξύ της MSD ΑΦΒΕΕ και των εν λόγω τρίτων παρόχων, να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χορηγηθούν σε επίσημες δημόσιες αρχές, ρυθμιστικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές όπως απαιτείται για την συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές της MSD ΑΦΒΕΕ και συνδεδεμένες εταιρείες, όπως επίσης και σε επαγγελματικούς συνεργάτες μας, μόνο σε περιπτώσεις που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Όλες οι εν λόγω εταιρείες δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όπως η MSD ΑΦΒΕΕ.

Πού υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ είναι χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο που παρέχεται εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Σε όποια περίπτωση ισχύει αυτό, θα εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και ασφαλείς (π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κλπ.).

Ποια είναι τα δικαιώματα και οι επιλογές σας;

Έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας διατηρούνται ακριβείς και επικαιροποιημένες. Σας προτρέπουμε να μας παρέχετε την συνδρομή σας ώστε να συμμορφωνόμαστε με την εν λόγω υποχρέωση, διασφαλίζοντας ότι μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες σας και/ή για αναπροσαρμογές στις προτιμήσεις σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο merck_privacy_office@merck.com.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την εγγραφή σας σε εμάς καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ακολούθως:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει π.χ. το δικαίωμα να ενημερώνεστε εάν υπόκεινται σε επεξεργασία ή όχι προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας και κάθε άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στο άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχτηκαν, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με νόμιμη απαίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας όπου εφαρμόζεται μία εκ των οριζόμενων περιπτώσεων στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, π.χ. εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, άλλα εσείς τα απαιτείτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών σας αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Προβλέπεται το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλως όταν στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο έννομο συμφέρον μας.
  • Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: Εάν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, που εσείς οι ίδιοι έχετε παράσχει, υπόκεινται σε επεξεργασία αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την MSD ΑΦΒΕΕ, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Μπορείτε να ασκήσετε οιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας το αίτημά σας εγγράφως μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://dsr.msd.com/DSR/Greece/Greek/.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις, όπου η υποχρέωσή μας για εμπιστευτικότητα και άλλες υποχρεώσεις μας βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας μπορεί να μας απαγορεύουν να κοινοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να μας εμποδίζουν με διαφορετικό τρόπο από το να εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Πέραν των περιπτώσεων που απαγορεύονται από τον ΓΚΠΔ ή τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να αρνηθούμε την επιλογή σας, σε περιπτώσεις που ένα συγκεκριμένο αίτημα θα παρεμπόδιζε την εταιρεία μας στη δυνατότητά της: (1) να συμμορφώνεται με νόμιμη υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε απάντηση νομίμων αιτημάτων δημοσίων αρχών και να ανταποκρινόμαστε σε απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (2) να διερευνά, θεμελιώνει ή υποστηρίζει νόμιμες αξιώσεις της και (3) να εκτελεί συμβάσεις, να διαχειρίζεται σχέσεις ή να συμμετέχει σε άλλες επιτρεπόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας και του περιορισμού του σκοπού και οι οποίες συνήφθησαν στηριζόμενες σε πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιτρεπόμενη από τον ΓΚΠΔ ή άλλη εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τέτοιου αιτήματος, θα συντάξουμε και θα σας γνωστοποιήσουμε τυχόν απόφαση να αρνηθούμε να ενεργήσουμε επί του αιτήματος, σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου.

Τέλος, εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε εθνική εποπτική αρχή σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με την τοπική σας αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων («τοπική» υπό την έννοια του τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή του τόπου όπου έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση δεδομένων). Η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ E-mail: contact@dpa.grwww.dpa.gr).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η MSDΑΦΒΕΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας στο www.msd.gr. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MSD ΑΦΒΕΕ, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση: euprivacydpo@msd.com  

Επικαιροποίηση της Ενημέρωση Απορρήτου

Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Η παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου θα είναι πάντοτε σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Η MSD ΑΦΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας Ενημέρωσης Απορρήτου, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις τεχνικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη Ενημέρωση Απορρήτου θα αναρτάται στον Ιστότοπο, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών η MSD ΑΦΒΕΕ θα σας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τελευταία Ενημέρωση στις 23/03/2022