Καλώς ήρθατε
στο MSD Connect

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος περιέχει επιστημονική
ενημέρωση μόνο για επαγγελματίες υγείας.

Ο όρος “επαγγελματίας υγείας” περιλαμβάνει τα μέλη του ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρμακευτικού ή νοσηλευτικού επαγγέλματος και όσα άτομα μπορούν να συνταγογραφήσουν, διαθέσουν ή χορηγήσουν φάρμακα κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.